Age Cymru Gwynedd a Môn

Registered Charity No: 1143587

About Us

We're a local charity based in Gwynedd and Anglesey working in the community to support older people, their families and carers. We want everyone to be able to love later life.

Rydym yn elusen leol sy'n gweithio yn y gymuned i gefnogi pobl hŷn, eu teuluoedd a'u gofalwyr yn Gwynedd a Ynys Mon. Rydym eisiau i bawb allu fwynhau bywyd yng nghyfnod hydrefol ein siwrne bywyd.

What We Do

What we do:

 • Promote the welfare of older people living in Gwynedd and Anglesey

 • Create conditions which allow older people to maintain their independence

 • Improve quality of life for older people and their carers.

 • Encourage the development of services of services specifically for older people

 • Promote services that are co-ordinated, integrated and resources effective

 • Promote a positive view of older people and ageing

 • Encourage positive attitudes to old age and combat ageism.

Ein gweledigaeth:

 • Hyrwyddo lles pobl hŷn sydd yn byw yng Ngwynedd ac Ynys Môn

 • Creu amodau sydd yn galluogi pobl i gynnal eu hannibyniaeth

 • Gwella ansawdd bywyd pobl hŷn a’u gofalwyr

 • Annog datblygiad gwasanaethau yn enwedig ar gyfer pobl hŷn

 • Hyrwyddo gwasanaethau gan gydlynu a chyfuno adnoddau yn effeithiol

 • Hyrwyddo gweledigaeth bositif ynghylch pobl hŷn a heneiddio

 • Annog agweddau positif i henaint ac ymladd rhagfarn oed

Get In Touch

Address

Cartref Bontnewydd Caernarfon LL54 7UW
Email Us

Help Us Make A Difference

Give what you can to support our cause
Donate