"Toby" By Wood and Sons No1 Jug

This is a fantastic hand painted Toby No.1 jug made by Wood and Sons in England.

The gentleman is sitting and is wearing a brown jacket, yellow vest and green trousers, while holding a pipe and mug. He stands 7-1/4 inches tall, 6 inches long and 4 inches wide.

It is marked as noted in the picture.

There are a couple of small cracks as seen in the photos.

Jwg "Toby" gan Wood and Sons Lloegr

Mae hon yn jwg Toby No.1 wedi'i phaentio â llaw a wnaed gan Wood and Sons yn Lloegr.

Mae'r gŵr bonheddig yn eistedd ac mae'n gwisgo siaced frown, fest melyn a throwsus gwyrdd, wrth dal pibell a mwg. Sefai 7-1/4 modfedd o uchder, 6 modfedd o hyd a 4 modfedd o led.

Mae wedi'i farcio fel y nodir yn y llun uchod.

Mae cwpl o graciau bach fel y gwelir yn y lluniau.


Item Code: 000976

Seller

Age Cymru Gwynedd a Môn

Collect in Person: ACGM-Bontnewydd Cartref Bontnewydd Caernarfon LL54 7UW 01286 677711 (View Map)