Vintage Creigiau Wales Pottery Lusterware

Vintage Creigiau Wales pottery Copper milk jug set with a blue inside. Estimated age 1950-1960s.

The set is in very good condition considering it's age with no visible cracks.

Set consisting of 3 different sized jugs with the measurements as followed:

Large Jug: Hight: 4.5Inch Width- 3Inch

Medium Jug: Hight: 3.5Inch Width-2.5Inch

Small Jug: 2.5Inch Width: 2Inch

Set Jwg llaeth vintage o grochenwaith Creigiau Cymru yn y lliw copr gyda gwydredd glas ar y tu mewn. Amcangyfrif o oedran 1950-1960au.

Mae'r set mewn cyflwr da iawn o ystyried ei oedran heb graciau gweladwy.

Mae'r set yn cynnwys 3 jwg o wahanol faint gyda'r mesuriadau fel y dilynir:

Jwg Fawr: Taldra: 4.5(Modfedd) Lled- 3(Modfedd)

Jwg Ganolig: Taldra: 3.5(Modfedd) Lled-2.5(Modfedd)

Jwg Fach: Taldra:2.5(Modfedd) Lled: 2(Modfedd)


Item Code: 001088

Seller

Age Cymru Gwynedd a Môn

Collect in Person: ACGM-Bontnewydd Cartref Bontnewydd Caernarfon LL54 7UW 01286 677711 (View Map)