"A day at the races" Sadler of England Teapot

This charming Sadler 'A Day at the Races' teapot is part of Sadler's 'Championship Series'. With a square body, the teapot features a bring and bold coloured illustrations of the race on both sides, of before and during the race.

The teapot measurements

Height: 6.5Inch

Width: 7.5Inch

The teapot is Used but in very good condition, with no chips or cracks.

Tebot "Diwrnod yn y rasys"- Sandler o Loegr

Mae'r tebot Sadler 'Diwrnod yn y Rasys' hyfryd hwn yn rhan o 'Gyfres Bencampwriaeth' Sadler. Gyda chorff sgwâr, mae'r tebot yn cynnwys darluniau lliwgar o'r ras ar y ddwy ochr, o gyn ac yn ystod y ras.

Mesuriadau'r tebot:

Uchder: 6.5(Modfedd)

Lled: 7.5(Modfedd)

Mae'r tebot wedi cael ei ddefnyddio ond mewn cyflwr da iawn, heb dolc na chraciau.


Product Code: 001093

Seller

Age Cymru Gwynedd a Môn

Collect in Person: ACGM-Bontnewydd Cartref Bontnewydd Caernarfon LL54 7UW 01286 677711 (View Map)